[Hải Phòng] Trợ lý Quản lý nhà hàng

Salary: Negotiation

Location: Hà Nội

Team: Operations

Application deadline: 30/06 — 31/12/2020

Job Description

Thời gian làm việc: 8h/ ngày, nghỉ 01 ngày/ tuần
Địa điểm làm việc: Hải Phòng
Trợ giúp quản lý nhà hàng trong việc:
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong từng phân đoạn
Tìm kiếm, lắng nghe phản hồi của khách hàng, xử lý khiếu nại của khách hàng (nếu có), xây dựng
quan hệ với khách hàng
Đảm bảo mức tồn kho đầy đủ, đặt hàng thực phẩm và đồ tiếp liệu, tránh tình trạng gián đoạn kinh
doanh
Tuyển dụng, phỏng vấn khi được giao
Sắp xếp thời gian lao động và phát triển đội ngũ nhà hàng
Đánh giá, kỷ luật, động viên và đào tạo, huẩn luyện đội ngũ, sàng lọc nhân viên tiềm năng
Tuân thủ các thủ tục kiểm soát / bảo mật tiền mặt, doanh thu hàng ngày, quản lý kho và các tài sản
khác của công ty
Hoàn thành đúng thời hạn thủ tục giấy tờ văn phòng do quản lý chỉ định
Hỗ trợ quản lý thực hiện các chương trình tiếp thị và quảng bá tại cửa hàng
Cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giám sát về dịch vụ ăn uống chuỗi hoặc chuỗi bán lẻ.
Có kỹ năng giao tiếp và phục vụ Khách Hàng tốt.
Có kỹ năng nghiệp vụ Kế Toán cơ bản.
Có kỹ năng giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân và xung đột, kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích / ra quyết định.
Kỹ năng sử dụng máy tính.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply