Quản lý ca - Giám sát

Salary: Negotiation

Location: Hà Nội

Team: Operations

Application deadline: 28/02 — 31/12/2020

Job Description

Trợ giúp quản lý và trợ lý nhà hàng trong việc:
- Tuân thủ tiêu chuẩn champs and operations standard
- Là một tấm gương tốt cho nhân viên khác
- Đảm bảo chuẩn bị thực phẩm theo quy cách và quy trình chuẩn bị được phê duyệt
- Sắp xếp công việc, duy trì chất lượng dịch vụ, dọn dẹp thường xuyên đảm bảo sự sạch sẽ và gọn gàng
- Hỗ trợ quản lý trong việc đào tạo nhân viên mới
- Giám sát các thành viên của nhóm một cách hiệu quả và điều phối công việc của nhân viên
- Hỗ trợ quản lý, trợ lý quản lý các hoạt động hằng ngày bằng cách lập kế hoạch và quản lý lao động, kiểm kê hàng tồn kho, xử lý khiếu nại và phát triển nhóm
- Cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Thời gian làm việc: 48h/ tuần
Yêu Cầu Công Việc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát về dịch vụ ăn uống chuỗi hoặc chuỗi bán lẻ.
- Có kỹ năng giao tiếp và phục vụ Khách Hàng tốt.
- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Apply